Poen de Wijs, (23-01-1948, te Nijmegen - 25-08-2014 te Den Haag), heeft gestudeerd aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te den Haag, 1966- 1971. Hij woont en werkt te Den Haag Het werk van Poen de Wijs heeft zich ontwikkeld van abstract naar realistisch en de eerste realistische aquarellen dateren van 1977. Sindsdien heeft hij een omvangrijk oeuvre opgebouwd, bijna 750 werken, aanvankelijk in aquarel, daarna in olie- en vanaf 1999 in acrylverf.

Tevens heeft hij vanaf 1986 t/m 2013 een imposante reeks oplagen in steendruk (litho's) gemaakt. Op één na allen in samenwerking met de vermaarde Zwitserse meester steendrukker Ernst hanke. Nog slechts een beperkt aantal van deze litho's is nog verkrijgbaar. In overleg met de kunstenaar mag het Nederlands Steendrukmuseum, ook nu hij niet meer onder ons is, deze aanbieden via de webshop van het Nederlands Steendrukmuseum.