- via Facebook

Vanaf deze week verwelkomt het museum met trots een uniek en zeldzaam affiche. Het is het affiche SLAOLIE van Jan Toorop uit 1894. Het is gedrukt bij Lankhout & Co in Den Haag. Toen het fenomeen affiche vanaf 1890 ook in Nederland populair werd, zijn steeds meer kunstenaars benaderd om affiches te maken. De Deltsche Slaolie Fabriek (Later Calvé Delft) bijvoorbeeld vroeg vanaf 1893 jaarlijks artiesten om een affiche te maken. De eerste was Theo Nieuwenhuis gevolgd door Jan Toorop in 1894. De in Indië geboren Toorop kon toen nog niet vermoeden dat dit affiche zou uitgroeien tot een dergelijk iconisch affiche. Lange tijd werd de 'Jugendstil' in Nederland zelfs slaoliestijl genoemd. U bent van harte welkom het affiche te komen bewonderen in ons onlangs geheel door LED-licht aangelichte museum.

Iconic Jan Toorop poster lands in Valkenswaard
Starting this week, the museum proudly welcomes a unique and rare poster. It is the poster SLAOLIE (= salad oil) by Jan Toorop in 1894. It is printed in Lankhout & Co in The Hague. When the phenomenon poster from 1890 became popular in the Netherlands artists were increasingly called upon to make posters. For instance, the Deltsche Slaolie Fabriek (Later named Calvé Delft) invited from early 1893 artists annually to create a poster. The first artist was Theo Nieuwenhuis followed by Jan Toorop in 1894. Indonesia born Toorop could not have imagined that this poster would become such an iconic poster. For a long time 'Jugendstil' was called 'slaolie stijl' (salad oil style) in the Netherlands. You are welcome to come and see the unique poster in our museum where recently amazing LED lighting has been installed.

Vorige bericht:
Volgende bericht:

Terug naar het overzicht van actualiteiten