BEZOEKERSREGLEMENT Nederlands Steendrukmuseum

Wij heten u van harte welkom en stellen het zeer op prijs dat u het Nederlands Steendrukmuseum komt bezoeken. Tijdens uw bezoek vragen wij u de volgende zaken in acht te nemen.

 • Uw mantel, paraplu, grote tassen, pakken, koffers en dergelijke graag achterlaten in de grote garderobe bij de foyer of kleine garderobe bij de ingang van het museum.
 • Officiële hulphonden zijn met hun baas of bazin van harte welkom. Alle andere (huis-)dieren, groot of klein, mogen niet tot het Carolus Gebouw en daarmee het Nederlands Steendrukmuseum worden toegelaten.
 • Voor uw veiligheid is het dragen van schoeisel verplicht.
 • Het gehele CAROLUS GEBOUW en daarmee alle ruimten van het Nederlands Steendrukmuseum zijn rookvrij.
 • Gelieve geen etenswaren of drinken mee te brengen of te gebruiken binnen de museale ruimten.
 • De tentoongestelde voorwerpen zoals litho’s, de drukpersen etc. en tentoonstellingsmateriaal zoals vitrines, belichting en andere apparatuur niet aanraken, behalve wanneer u daarvoor uitdrukkelijk voor uitgenodigd wordt (zoals bij het kleuren mengpaneel).
 • Niet met schrijfmateriaal, brillen of andere mogelijke aanwijzers, vlakbij de voorwerpen te komen.
 • Andere personen niet hinderen met mobiele telefoons of andere geluidsbronnen.
 • Foto, video of filmopnamen maken zonder lampen is toegestaan. Bij gebruik van lampen, professionele flitsapparatuur en statieven kunt daarvoor (schriftelijke) toestemming vragen bij de museumdirectie.
 • U dient de aanwijzingen van de museummedewerkers ( en BHV’er en/of hulpdiensten ) strikt op te opvolgen bij een ontruiming als gevolg van een calamiteit.
 • Als ouder of begeleider van kinderen dient u er strikt op toe te zien dat kinderen de tentoongestelde voorwerpen niet aanraken.
 • Leraren en/of begeleiders van schoolgroepen zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de leden van hun groep.
 • Als bezoeker van het Nederlands Steendrukmuseum is uw verblijf in alle ruimtes van het museum voor eigen rekening en risico.

  Klik hier voor de uitvoerige versie van het reglement dat op 16 januari 2016 bij de Kamer van Koophandel Eindhoven is gedeponeerd. 

Onze hartelijke dank voor uw medewerking.

Bestuur en directie van het Nederlands Steendrukmuseum.