CORONAMAATREGELEN & BEZOEKERSREGLEMENT

Wij heten u van harte welkom en stellen het zeer op prijs dat u het Nederlands Steendrukmuseum komt bezoeken. Tijdens uw bezoek vragen wij u de volgende zaken in acht te nemen. 

UPDATE CORONAMAATREGELEN VANAF 28 NOVEMBER 2021

Voor uw en onze veiligheid vragen wij u onze regels te volgen ten aanzien van het coronavirus:

 • CORONATOEGANGSBEWIJS 

Doorstroomlocaties, zoals musea, moeten bezoekers om een coronatoegangsbewijs vragen. 

 • HOUD 1,5 METER AFSTAND

Houd 1,5 meter afstand van bezoekers die niet tot het eigen gezelschap behoren.

 • MONDKAPJE = VERPLICHT

Bij verplaatsen binnen een locatie waar een coronatoegangsbewijs geldt, is het dragen van een mondkapje verplicht.

 • GEZONDHEID

Kom niet naar het museum bij gezondheidsklachten. Bezoekers zijn welkom als zij en hun huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.

 • RESERVEER ONLINE UW BEZOEK (= niet meer verplicht)

Betaal met de pin of contactloos. 

 • HYGIËNE 

Hygiëne heeft onze maximale aandacht en wij vragen u de maatregelen te volgen.

 • BEGRIP 

Volg altijd de aanwijzingen op van het personeel van het museum.

A3_Corona

Wij volgen het protocol voor veilige en verantwoorde opening van musea. Bezoekers die
zich niet aan dit protocol houden worden verzocht hun bezoek te beëindigen.

 

BEZOEKERSREGLEMENT

 • Officiële hulphonden zijn met hun baas of bazin van harte welkom. Alle andere (huis-)dieren, groot of klein, mogen niet tot het Carolus Gebouw en daarmee het Nederlands Steendrukmuseum worden toegelaten.
 • Voor uw veiligheid is het dragen van schoeisel verplicht.
 • Het gehele CAROLUS GEBOUW en daarmee alle ruimten van het Nederlands Steendrukmuseum zijn rookvrij.
 • Gelieve geen etenswaren of drinken mee te brengen of te gebruiken binnen de museale ruimten.
 • De tentoongestelde voorwerpen zoals litho’s, de drukpersen etc. en tentoonstellingsmateriaal zoals vitrines, belichting en andere apparatuur niet aanraken, behalve wanneer u daarvoor uitdrukkelijk voor uitgenodigd wordt (zoals bij het kleuren mengpaneel).
 • Niet met schrijfmateriaal, brillen of andere mogelijke aanwijzers, vlakbij de voorwerpen te komen.
 • Andere personen niet hinderen met mobiele telefoons of andere geluidsbronnen.
 • U dient de aanwijzingen van de museummedewerkers (en BHV’er en/of hulpdiensten) strikt op te opvolgen bij een ontruiming als gevolg van een calamiteit.
 • Als ouder of begeleider van kinderen dient u er strikt op toe te zien dat kinderen de tentoongestelde voorwerpen niet aanraken.
 • Leraren en/of begeleiders van schoolgroepen zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de leden van hun groep.
 • Als bezoeker van het Nederlands Steendrukmuseum is uw verblijf in alle ruimtes van het museum voor eigen rekening en risico.

  Klik hier voor de uitvoerige versie van het reglement dat op 16 januari 2016 bij de Kamer van Koophandel Eindhoven is gedeponeerd. 

Onze hartelijke dank voor uw medewerking.

Bestuur en directie van het Nederlands Steendrukmuseum