Contactgegevens

Nederlands Steendrukmuseum
T.a.v. Maarten Kentgens | directeur

Oranje Nassaustraat 8 C
5554 AG Valkenswaard

040 204 98 41

KVK nummer    17124160
Fiscaal nummer NL808762953B01

Uw giften zijn welkom op rekeningnummer 
NL 74 RABO 0108 2004 77                   t.n.v. Nederlands Steendrukmuseum

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting Lithografisch Museum Vrijdag bestaat uit: Ron de Bruijn (voorzitter), Joop van Meel (penningmeester), Henk Hanneman (secretaris), Jacqueline Slagter (bestuurslid) en Joop van Boerdonk (bestuurslid)

Rooster van Aftreden:

Medewerkers

Maarten Kentgens bekleedt sinds 1 april 2017 de functie van directeur.

Lowies Giesen-Verbiest vervult sinds 7 januari 2009 de functie van office manager.

 

De bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding. De medewerkers worden beloond conform de salarisschalen van de Museum cao.

Het Nederlands Steendrukmuseum is bij de Belastingdienst
geregistreerd en erkend als culturele ANBI onder de
naam Stichting Lithografisch Museum Vrijdag.

Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht geworden, waardoor het voor zowel particulieren als bedrijven fiscaal zéér interessant is geworden om culturele instellingen, zoals het Nederlands Steendrukmuseum, financieel te ondersteunen. Dat kan door middel van eenmalige (gewone) giften dan wel door periodieke giften. Op de website van de Belastingdienst vindt u een zeer duidelijke uitleg hierover op de website van de BELASTINGDIENST onder het trefwoord GEEFWET. 

Doelstelling

De museummissie luidt: "Het op een laagdrempelige en eigentijdse wijze veel mensen kennis laten nemen over de rol van de steendruk en lithografie in de maatschappij van toen en nu."

Het museum richt zich daarbij primair op de Nederlandstalige in cultuurhistorie, kunst, museumbezoek en grafische techniek geïnteresseerde mens in de leeftijd vanaf circa acht jaar (groep 7/8 basisonderwijs). 

ICOM
Het museum hanteert de officiële ICOM museumdefinitie èn de ICOM ethische code (2006): “Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.”

Museumregister
Het Nederlands Steendrukmuseum is sinds 7 december 2005 opgenomen in het museumregister. Het museum accepteert de 17 punten m.b.t. de basiseisen voor de museumpraktijk van bedrijfsvoering, collectiebeheer en publiek uit de in mei 2015 ingevoerde museumnorm.

Beleidsplan

Voor de periode 2016-2020 is een uitvoerig beleidsplan opgesteld, waarvan u de PDF hier kunt downloaden.

Hier treft u het addendum 2021 op het beleidsplan 2016-2020 en het meerjarenprogramma 2020-2023.

Jaarverslag en financiële verantwoording

U kunt hier ons meest recente jaarverslag downloaden

2020