- via deze website
31_DSC_5788-1cor

Vanaf zaterdag 7 september presenteert het Nederlands Steendrukmuseum een nieuwe expositie over de positie van de vrouw in de affichekunst. In 2019 is het 100 geleden dat vrouwen bij verkiezingen het volledige stemrecht krijgen. Een turbulente geschiedenis gaat hieraan vooraf. Markante veranderingen in de positie van vrouwen worden duidelijk als we bekijken hoe zij staan afgebeeld op affiches en pamfletten uit deze periode. Waar in het begin vooral geromantiseerde en ideale vrouwen te zien zijn, komen in toenemende mate realistische vrouwen in zicht, vrouwen die vechten voor gelijke rechten. Vooral de suffragettes, strijders voor vrouwenrechten tijdens de eerste feministische golf, gebruiken de steendruktechniek voor de verspreiding van hun gedachtegoed. Voorvechtster Aletta Jacobs zorgt uiteindelijk met de vrouwenbeweging voor een doorbraak. Hoe het kantelend beeld van de vrouw zich rond de eeuwwende vertaalt in de lithografie, wat de eventuele oorzaken zijn, of die veranderingen binnen Europa gelijktijdig optreden en meer kunt u zien op de expositie in het Nederlands Steendrukmuseum. De tentoonstelling sluit af met enkele fotoportretten van hedendaagse topvrouwen.

De expositie ‘Vrouwen in zicht. Op weg naar gelijke rechten!’, een bijbehorende publicatie, maandelijkse lezingen en activiteiten tijdens de expositiemaanden zullen uw blik verbreden!

Samenstelling

De expositie laat een breed historisch overzicht zien van de positie van de vrouw in de kunst. Hiervoor is samengewerkt met o.a. Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, Museum Helmond, Collectie Vrijdag, Van Sabben Poster Auctions, het ReclameArsenaal, Stichting Gifted Art, fotografe Anette Brolenius en diverse particuliere verzamelaars. Het museum is alle bruikleengevers, partners, onze sponsoren, donateurs en vrienden zeer erkentelijk voor het mede mogelijk maken van deze expositie. Speciale dank gaat uit naar de gemeente Valkenswaard en de J.E. Jurriaanse stichting voor hun bijdragen aan de tentoonstelling en publicatie.

Nederlands Steendrukmuseum

Het Nederlands Steendrukmuseum is een uniek museum dat internationale erkenning ontvangt als enige museum dat is gespecialiseerd in de lithografie. Het museum toont hoe belangrijke de rol van de steendruk en lithografie is geweest voor onze hedendaagse beeldcultuur. De uitvinding in 1798 door Alois Senefelder ontketende een revolutie in de drukkunst. Voor het eerst in de geschiedenis werd het mogelijk om op grote schaal afbeeldingen te verspreiden. De steden kregen kleur toen deze vanaf het eind van de 20e eeuw werden volgehangen met affiches en reclamemateriaal. Al snel omarmden kunstenaars de techniek en brachten haar tot bloei. Het Nederlands Steendrukmuseum houdt dit bijzondere ambacht levend, toont de techniek én een schat aan kunstlitho’s vanuit de vaste collectie en in wisselexposities.

Carolus Gebouw, Oranje Nassaustraat 8 te Valkenswaard. Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 13.00 - 17.00 uur. Entree: t/m 12 jaar en Museumkaart: gratis; 13 t/m 18 € 4,00; vanaf 18 jaar: € 6,00 . Meer info: www.steendrukmuseum.nl.

02_IAV_100006339cor 11_DSC01407cor 22_2008-005cor 26_IAV01_3781cor 40_DSC01505cor 20_Toorop_Pandorra_cor 39_Ontwaakt SDAP cor 37_DSC01507cor 43_DSC01506cor 45 IAV01_2465cor 31_DSC_5788-1cor A2 poster Flyer ViZ achterzijde

Terug naar het overzicht van actualiteiten