- via deze website
DSC_0289

In het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard is op zaterdag 7 september de tentoonstelling ‘Vrouwen in Zicht. Op weg naar gelijke rechten!’ over 100 jaar vrouwenkiesrecht geopend door Nienke Meijer, bestuursvoorzitter van Fontys Hogescholen en Topvrouw van het jaar 2014. De expositie geeft een bijzonder beeld van de maatschappelijke positie van de vrouw door aandacht te schenken aan de wijze waarop zij is afgebeeld in de affichekunst tussen 1880 en 1950.

Conservator/curator van het museum Lisette Almering heeft het afgelopen jaar uitvoerig onderzoek gedaan naar dit thema. Zij toonde bij haar presentatie tijdens de opening aan de vele aanwezigen enkele markante voorbeelden van het veranderende beeld van de vrouw. Een geromantiseerd ideaalbeeld veranderde in het beeld van sterke realistische vrouwen en voorvechtsters voor gelijke rechten. “In 2019 is het 100 jaar geleden dat het vrouwenkiesrecht is ingevoerd en vrouwen het volledig stemrecht kregen”, aldus Almering. “Hier is een zeer turbulente geschiedenis aan vooraf gegaan, welke goed zichtbaar wordt als we kijken naar de manier waarop kunstenaars en illustratoren vrouwen afbeeldden op de vele affiches en pamfletten rond de vorige eeuwwende en daarna.” Voorvechtster Aletta Jacobs zorgde uiteindelijk met ‘haar’ vrouwenbeweging voor de invoering van het algemeen kiesrecht voor mannen én vrouwen. Dit ging niet zonder slag of stoot wat duidelijk uit de expositie blijkt.      

Voor de opening zijn door het Steendrukmuseum twee belangrijke vrouwen uitgenodigd. Mieke Theus, wethouder cultuur van Valkenswaard en Nienke Meijer, bestuursvoorzitter van Fontys Hogescholen. Mieke Theus kreeg het eerste exemplaar van de publicatie overhandigd die bij de expositie is uitgegeven. Theus blikte tijdens een korte speech terug op haar eigen ervaringen als bestuurder en werkende vrouw. Zij vroeg opnieuw aandacht voor de positie van de vrouw: “Vrouwen hebben rolmodellen nodig waar zij zich aan kunnen spiegelen.” Uit haar persoonlijke ervaring blijkt dat op scholen vaak vrouwen de docenten waren, maar dat de directeursfunctie werd ingevuld door een man. “Pas toen er eenmaal ook vrouwen op die functie terecht kwamen, besefte ik dat ik ook een dergelijke positie kon innemen”. Theus liet vervolgens weten verheugd te zijn dat het Steendrukmuseum aandacht besteedt aan een dergelijk belangrijk onderwerp.

Aansluitend openende Nienke Meijer enthousiast officieel de expositie. Meijer blikte terug op haar eigen ervaringen als topvrouw binnen het bedrijfsleven. Haar ervaring is dat diversiteit binnen het bedrijf zeer belangrijk is: “Dit zorgt voor de meeste creativiteit binnen een organisatie en daarmee uiteindelijk voor succes”. Wel viel haar op dat de wettelijke taakstelling om 30% van de top van bedrijven uit vrouwen te laten bestaan nog lang niet wordt gehaald: “Op dit moment is nog maar op 8% van de bestuurders en commissarissen vrouw. Je zou willen dat de topbanen in de verhoudingen 50-50 verdeeld worden tussen mannen en vrouwen, maar we hebben hierin duidelijk nog een slag te slaan”. Meijer had met haar dochters een mooie discussie naar aanleiding van de expositie. “Toen ze de titel van de tentoonstelling hoorden, lanceerden mijn dochters meteen ietwat verontwaardigd de volgende vraag: We hebben toch gelijke rechten?!” Dat kon Meijer alleen maar bevestigen. Toch meent zij dat we er voor moeten waken dat deze gelijke rechten ook worden gehandhaafd. Ook Meijer meent dat het thema maatschappelijk nog steeds relevant is en daarom hoefde ze er niet lang over na te denken toen ze gevraagd werd deze expositie te openen. Meijer benadrukte tot slot het belang van het Steendrukmuseum voor de Brainportregio: “Hier liggen de roots van de hightech industrie, waar we allemaal kennis van moeten nemen.” Als openingshandeling stak Nienke Meijer een toorts aan, welke symbool staat voor het licht dat vrouwen 100 jaar geleden meebrachten door zich middels hun stemgedrag - voorzien van nieuwe inzichten - te mengen in belangrijke politieke zaken. Niet voor niets is op het affiche uit 1918 dat als beelddrager dient voor de expositie te lezen: “Laat mij binnen - ik breng nieuw licht.”

De expositie ‘Vrouwen in zicht. Op weg naar gelijke rechten!’ is tot en met 23 februari 2020 te bezoeken in het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard. Het museum is elke dinsdag t/m zondag tussen 13.00-17.00 uur geopend. Rondom de expositie worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals lezingen en speciale rondleidingen. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.steendrukmuseum.nl

DSC_0285 verbeterd DSC_0289 DSC_0278 DSC_0277 DSC_0307 DSC_0310 DSC_0255 DSC_0302 DSC_0304 DSC_0307 DSC_0257 a A2 poster Flyer ViZ achterzijde
Vorige bericht:
Volgende bericht:

Terug naar het overzicht van actualiteiten